Cítim vôňu lesa
Borovička!
Powerlogy

Emily & Justice - Cítim vôňu lesa (Borovička) (text piesne + video)

Let's go!!!
I need a drink but gotta work
Dreaming of weekend to begin to be wasted

I need a drink but gotta work
Drinking might make you sicker when you drink that liquor
Cause am dazed and confused
And am faded and twisted
All the shots got me going going all night long

Cítim vôňu lesa
Všetci napime sa
Veď silu v sebe má
Tak žime do rána
Cítim vôňu lesa
Dnes zabavme sa
A nech všade znie
Na zdravie!!!
Na zdravie!!!
Borovička
Borovička
Borovička
Borovička

I need a drink but gotta work
Dreaming of weekend to begin to be wasted
I need a drink but gotta work
Drinking might make you sicker when you drink that liquor
Slivovica
Hruškovica
Vodka
But all I need is BOROVIČKA

Cítim vôňu lesa
Všetci napime sa
Veď silu v sebe má
Tak žime do rána
Cítim vôňu lesa
Dnes zabavme sa
A nech všade znie
Na zdravie!!!
Na zdravie!!!
Borovička
Borovička
Borovička
Borovička
Borovička
Borovička

Borovička
Borovička
Borovička
Let's go!!!
Borovička
Borovička
Borovička

Záhradné a prenosné grilly